Home   l   About us   l   Contact us   

 
      เลือกรูปแบบวงดนตรี
  - SOLO
  - DUO
  - วงดนตรี TRIO
  - วงดนตรี QUARTET-STRING
  วงดนตรี QUARTET-PIANO
  วงดนตรี QUARTET-SAXOPHONE
  วงดนตรี QUARTET-JAZZ
  - วงดนตรี QUARTET-DOUBLE BASS
  - วงดนตรี QUINTET-STRING
  - วงดนตรี QUINTET-PIANO
  - วงดนตรี QUINTET-JAZZ
  - วงดนตรี SIXTET CHAMBER
  - วงดนตรี COMBO BAND
  - วงดนตรี OCTET CHAMBER
  - วงดนตรี OCTET CHAMBER +RHYTHUM
  - วงดนตรี BRASS BAND
  - วง ORCHESTRA หรือวงดุริยางค์
 
 

รูปแบบวงดนตรี

1 ชิ้น / Solo Violin , Solo Piano , Solo Harp ,Solo Guzheng
เปียโน / ไวโอลิน /ฮาร์ฟ / กูเจิง

รูปแบบงานและแนวเพลงที่ใช้บรรเลง

สำหรับงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแบบมีระดับสามารถบรรเลงเพลงแนว Pop , Jazz , Classic, Chinese style

หมายเหตุ : การบรรเลงจะใช้เวลาโดยประมาณ 3 ชั่วโมง ( 1 Section ) หากต้องให้บรรเลงนานกว่าระยะเวลา
ที่กำหนดทางผู้จ้างจะต้องตกลงในเรื่องของ Over time กับทางวงดนตรีก่อน
E-mail : info.thaibass@thaibass.org

พร้อมระบบเครื่องเสียง Schertler จากประเทศอิตาลี ให้เช่าในราคาพิเศษ
สำหรับงาน Indoor เราใช้ระบบเสียงของ Schertler รุ่น Jam400 ในงานที่ต้องการคุณภาพเสียงเป็นพิเศษ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สำหรับงาน Outdoor ด้วยระบบเครื่องเสียง PA ของ SR tecnology
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  • ชุดเครื่องเสียงPA ประกอบด้วย ลำโพง RCF 12 นิ้ว 1 คู่ ลำโพง RCF 15 นิ้ว 1 คู่ พร้อม Shure Wireless Microphone SLX24/SM58 สำหรับพิธีกรและนักร้อง 3 ตัว Instrument Microphone SM57 4 ตัว Mixer Yamaha MG166CX-USB 16 Channel เครื่องเล่น DVD Pioneer DV-420V-K

ระบบเสียงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับวงดนตรีที่ดี เพราะถ้าวงดนตรีบรรเลงดีแต่ไม่มีระบบเสียงที่ดีช่วยในงานที่บรรเลงนั้นๆ ก็ถือได้ว่าการบรรเลงในงานนั้นอาจไม่ถูกใจผู้ฟังหรือแขกในงาน ได้
ทางวงดนตรีของเราจึงเน้นในเรื่องคุณภาพของเครื่องเสียงและ Sound Engineer ที่มีประสบการณ์

พิเศษผู้ว่าจ้างที่ใช้บริการวงดนตรีกับทางเรา


Copyright @ 2000 - 2013 by Thai Double Bass Association All Rights Reserved

Bravo Music ชมรมดนตรี Recording Studio สมาคมดับเบิลเบส